Bloc 2 Masterclass amb Eloi Cordomí. Efectes òptics.