Bloc 2. Tema 3.1. Situacions sinòptiques al Pirineu