Bloc 2. Tema 3. Les diferents situacions sinòptiques al Pirineu.