Bases del Sorteig

Cada setmana, Meteopirineus, realitza un sorteig per tal de poder proposar als seus seguidors la opció de guanyar una de les experiències o paquets que oferim, per fomentar la visita als Pirineus i comarques pertinents, alhora que es puguin promocionar empreses pirinenques d’una ètica responsable amb el medi ambient.
Aquests sorteigs van adreçats d’una manera especial als usuaris i amics dels comptes Meteopirineus Catalans a les xarxes socials -Facebook i Instagram- (#meteopirineus i @meteopirineus)

BASES REGULADORES

 1. Objecte. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels premis dels sorteigs de la xarxa social Instagram i Facebook de Meteopirineus.
 2. Participació.
  1. Pot participar qualsevol persona excepte el personal vinculat administrativament a l’empresa Meteopirineus.
  2. Cal ser seguidor del compte Instagram @meteopirineus o Facebook (www.facebook.com/meteopirineus).
 3. Terminis i condicions.
  1. Els comentaris on s’etiqueta la persona amb qui compartir l’experiència o regal s’han de fer entre els dies indicats a la descripció del sorteig, segons el sorteig pertinent.
  2. Cal seguir el compte de Meteopirineus desde la xarxa social des d’on es participa.
  3. No hi ha màxim de persones a mencionar en cada publicació de sorteig.
 4. Composició del jurat. Per tal de poder determinar el guanyador/a, és fa servir la web https://commentpicker.com/ . On es posa el número màxim de comentaris entre Instagram i Facebook, i segons el nombre que surti, sabem qui és el comentari guanyador. El client que oferta el sorteig  verifica que resultat és correcte i que  la persona guanyadora, hagui fet tots els requisits que el sorteig demanava. En cas que no sigui així, es tria un altre persona, fins que aquesta hagi fet tots els passos correctament.
 5. Veredicte. El veredicte es fa públic en finalitzar el termini del sorteig indicat en la seva descripció, segons la setmana corresponent al sorteig que està publicat. Es fa mitjançant la pàgina web i xarxes socials de Meteopirineus, així doncs, Facebook i Instagram. L’autor del comentari guanyador es podrà posar en contacte amb l’organització del concurs mitjançant el correu privat de les xxss o meteopirineuscatalans@gmail.com. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, essent el veredicte del jurat inapel·lable.
  El resultat quedarà per escrit a les XXSS i a la web, dins de la pàgina concreta del sorteig, on hi ha un destacat amb el nom de la persona guanyadora.
 6. Premi. Regularment es pugen sorteig on hi ha un premi diferent, segons l’ordre que hi hagi establert en el calendari de sorteigs de la web de Meteopirineus. La gran majoria d’aquests són d’empreses externes a MeteoPirineus, i la gestió d’entrega dels premis als guanyadors, és responsabilitat de la empresa qui sorteja el lot i en cap cas de MeteoPirineus.
 7. Acceptació de les bases. La participació en aquests sorteigs comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà qualsevol dubte sobre el sorteig. En cap cas les dades dels participants i guanyadors, s’utilitzaran per altres fins que no siguin per l’entrega dels regals.